KÜSI INFOT

  • ARHITEKT
  • SISEARHITEKT
  • EHITUSINFO
  • ARENDAJAST

Pirita tee 26b elamukvartali arhitektuurne projekt on koostatud Arhitektuuribüroos R-Konsult

Kinnistu aadress on Pirita tee 26b. Kvartali arhitektuurne idee on luua terviklik, olemasolevat keskkonda, loodust ja inimmastaapi arvestav lahendus.

Neli korterelamut moodustavad ühtse kõrgekvaliteedilise tervikruumi. Arvestades nii looduslikku reljeefi kui ka hooneid ühendava parkimiskorruse lahendust, on loodud vaheldusrikas terrasside, haljasalade, laste mänguväljakute ja puhkenurkadega täidetud hoonetevaheline ruum.

Majade arhitektuuris on olulist tähelepanu pööratud hoone mahtude ja fassaadide kujundamisele, luues esteetiliselt nauditava lahenduse.

Rohkes roheluses, 25 m kõrguse paekalda taustal ilutsevad valged elamud mõjuvad mere aimatavas läheduses esinduslikult ja väärikalt nii täna kui tulevikus.

Oleme seisukohal, et maja visiitkaart on sissepääs ja trepikoda ning seda oleme ka arvestanud Pirita tee 26b maju kavandades, kus avara A vestibüüli ja loomuliku valgusega trepikojad kujundavad väärika ruumi.

Projekti autorid on arhitektid Irina Raud ja Ain Kalberg, kaasa töötanud arhitekt Magnar Meinart ja maastikuarhitekt Kersti Lootus.

Arhitektuuribüroo R-KONSULT on 23 tegevusaasta jooksul tõestanud, et meie põhimõte lähtuda arhitektuursest ideest, mis arvestab keskkonda, selget funktsionaalset lahendust ja kasutusmugavust on olnud eelduseks arhitektuurselt huvitavate ja kasutajasõbralike hoonete kavandamiseks ja ehitamiseks.

Irina Raud on endine Tallinna linna peaarhitekt ning tema kogemus linnaruumi väärtustamisel ja planeerimisel on Mariino projekti raames hindamatu.